Ngày 27/01/2021, Trung tâm Dữ liệu ĐHQG-HCM (VNU.DC) thuộc Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM (ITP) đã tiến hành ký kết hợp tác với Trường Đại học Gia Định (GDU). Tham gia lễ ký kết có sự hiện diện:

Về phía Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM có:
- ThS Lê Nhật Quang - Phó Giám đốc ITP, Giám đốc trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo ĐHQG-HCM;
- ThS Bùi Quốc Anh - Giám đốc VNU.DC;
- Ông Thái Chương - CEO Startup Cohota.

Về phía trường Đại học Gia Định có:
- PGS.TS - Võ Trí Hảo - Hiệu trưởng Trường GDU;
- ThS Trịnh Hữu Chung- Phó Hiệu trưởng GDU;
- TS Lê Mạnh Hải - Trưởng khoa Công nghệ thông tin GDU.

Ky ket hop tac vnudc gdu

Đại diện VNU.DC (trái) ký kết hợp tác với đại diện GDU

Việc ký kết hợp tác với lần này, hai bên sẽ hỗ trợ nhau triển khai các hoạt động chuyển đổi số trong giáo dục cụ thể từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác dạy học và quản lý.

Đây sẽ là tiền đề đánh dấu mốc quan trọng hứa hẹn sẽ mang đến cơ hội để hai bên có thể triển khai nhiều mục tiêu quan trọng trong tương lai.