Từ ngày 05.05 - 06.05.2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông phối hợp cùng Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ĐHQG-HCM (IEC) tổ chức khoá tập huấn kiến thức cơ bản về kỹ năng xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Diễn ra tại Hội trường Sở.
 
Chương trình có sự tham gia của hơn 40 cán bộ tham mưu, lãnh đạo từ các Sở, ban, ngành, trung tâm trên địa bàn Đắk Nông. Được tổ chức với các mục tiêu chính như sau:
- Cập nhật, cung cấp kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;
- Nâng cao tinh thần thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;
- Kết nối và tạo không gian đàm luận về kinh nghiệm trong công tác quản lý, phương hướng gia tăng số lượng doanh nghiệp, đầu tư và thu hút đầu tư để phát triển nền kinh tế địa phương.
 
Nội dung khóa học được biên soạn và hướng dẫn bởi ông Lê Nhật Quang - Phó Giám đốc ITP; Giám đốc IEC.
 
Sau hai ngày học, người tham gia tiếp cận kiến thức về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, các điều kiện cần - đủ và công cụ bổ trợ trong việc quản lý dự án khởi nghiệp. Đồng thời, thực hành giải quyết các tình huống cụ thể trên thị trường. Qua đó, đút kết các bài học quan trọng trong việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp theo thế mạnh và các nguồn lực có sẵn từ địa phương.
 
Một số hình ảnh trong buổi tập huấn:
 
12
 
13
 

14