Sáng ngày 21.05.2021, diễn ra hội thảo “Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các cơ sở giáo dục Đại học” do Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo – Đại học Huế (CEI) phối hợp cùng Songhan Incubator tổ chức.

 

Chương trình có sự tham gia chia sẻ của đại diện từ Đại học Huế, Đại học ĐHQG-HCM, Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học Ngoại thương thông qua hình thức trực tuyến, bao gồm những chủ đề sau:
- Ông Lý Đình Quân – Giám đốc Songhan incubator: Tổng quan hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) và các vấn đề;
- Ông Hoàng Kim Toản – Giám đốc CEI: Các hoạt động xây dựng HST KNĐMST tại Đại học Huế;
- Ông Lê Nhật Quang – Phó Giám đốc ITP, Giám đốc IEC: Thực tiễn phát triển HST KNĐMST của ĐHQG-HCM;
- Bà Lê Thị Thu Hà - Giám đốc Trung tâm Sáng tạo và ươm tạo ĐH Ngoại thương (FIIS) : Hiệu quả hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp – Góc nhìn từ trường Đại học Ngoại thương;
- Ông Phạm Tuấn Hiệp – Giám đốc ươm tạo của BK Holdings, ĐH Bách Khoa Hà Nội: Đo lường sự phát triển của HST;
 
Cùng phiên thảo luận “Các giải pháp thúc đẩy HST KNĐMST trong Đại học”
 
Từ điểm cầu tại TPHCM, Ông Lê Nhật Quang – Phó Giám đốc ITP, Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ĐHQG-HCM (IEC) chia sẻ về các hoạt động thúc đẩy, xây dựng chương trình truyền cảm hứng, hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai, sẽ có nhiều nội dung cần sự hợp lực và chung tay của nhiều bên liên quan, nhằm gắn kết và hình thành mạng lưới cộng đồng hỗ trợ khởi nghiệp hiệu quả.
 
18
 

19