Tư vấn Dịch vụ văn phòng
 
Tổng đài hỗ trợ
(08) 372 44 404

Khi bắt đầu kinh doanh, bạn nên theo đuổi loại hình tài trợ nào?

nguontaichinh

Nếu bạn đang bắt đầu kinh doanh hoặc đang nghĩ đến việc bắt đầu một công việc kinh doanh, hẳn bạn đã nghĩ đến việc bạn cần bao nhiêu tiền để bắt đầu. Bạn cũng có thể nhận ra rằng bạn không có đủ vốn để khởi nghiệp. Vậy bạn làm gì?

May mắn thay, có nhiều cách để có được nguồn tài trợ từ bên ngoài để giúp bạn bắt đầu. Các lựa chọn tài trợ thường liên quan đến một trong hai phương thức. Thứ nhất là một khoản cho vay (tức là nợ), trong đó người cho vay kiếm tiền bằng cách bạn trả lại khoản vay với lãi suất trong một kỳ hạn hoặc một khoảng thời gian cụ thể. Loại còn lại là một khoản đầu tư (tức là vốn chủ sở hữu), trong đó nhà đầu tư được trao một tỷ lệ sở hữu theo thỏa thuận (tức là số cổ phần) trong doanh nghiệp để đổi lấy việc cung cấp vốn. Trong trường hợp này, nhà đầu tư hy vọng rằng doanh nghiệp sẽ tăng trưởng đáng kể theo thời gian để cổ phiếu của họ trong doanh nghiệp sẽ tăng giá trị, do đó kiếm được Lợi tức đầu tư (ROI).

Khi bạn viết kế hoạch kinh doanh của mình, bạn muốn ghi nhớ đối tượng của mình là ai. Một khoản vay và một khoản đầu tư về cơ bản là hai thứ khác nhau và cách thức mà người cho vay so với nhà đầu tư kiếm tiền cũng khác nhau nên yêu cầu các kế hoạch kinh doanh khác nhau. Để giúp bạn lập kế hoạch phù hợp để theo đuổi nguồn vốn bạn cần, dưới đây là những điểm khác biệt chính giữa kế hoạch kinh doanh của ngân hàng và kế hoạch kinh doanh của nhà đầu tư.

 

Lợi tức đầu tư (ROI)

Nếu bạn đang tìm kiếm nguồn vốn của nhà đầu tư, (các) nhà đầu tư tiềm năng sẽ muốn xem một kịch bản ROI cho thấy mức định giá hiện tại và mức định giá ước tính trong tương lai của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp xác định giá trị hiện tại của mình thông qua số tiền đầu tư được yêu cầu và tỷ lệ sở hữu được trao để đổi lại khoản đầu tư (ví dụ: khoản đầu tư 200.000 đô la cho 20 phần trăm quyền sở hữu, thông qua phép toán đơn giản, có nghĩa là quyền sở hữu 100 phần trăm có giá trị 1.000.000 đô la). Điều quan trọng cần lưu ý là khi tìm kiếm một khoản đầu tư, đặc biệt là đối với một công ty khởi nghiệp, khi việc định giá chủ yếu dựa trên cảm nhận và các nhà đầu tư tiềm năng có thể đồng ý hoặc không đồng ý với định giá nhận thức của bạn.

Mặc dù có những chuyên gia định giá doanh nghiệp mà bạn có thể thuê để xác định mức định giá doanh nghiệp chính xác cho mình, bạn cũng có thể ước tính mức định giá doanh nghiệp của mình mà không cần thuê người. Phương pháp sau thường được thực hiện bằng cách lấy EBITDA (Thu nhập Trước Lãi suất, Thuế, Khấu hao và Phân bổ) từ một năm cụ thể trong báo cáo thu nhập của bạn và nhân nó với một hệ số (con số được khuyến nghị sử dụng cho hệ số của bạn thay đổi theo ngành) để xác định định giá tương lai trong cùng một năm. Mặc dù hệ số nhân EBITDA là phương pháp phổ biến nhất, một số ngành có các khuyến nghị khác nhau để tính toán định giá trong tương lai.

Nếu bạn đang tìm kiếm một khoản vay ngân hàng, thì một kịch bản ROI là không cần thiết cho kế hoạch kinh doanh của bạn. Điều này là do ngân hàng kiếm tiền bằng cách trả khoản vay với lãi suất. Số tiền phải trả cho ngân hàng được xác định bởi ba yếu tố: số tiền cho vay, thời hạn cho vay và lãi suất của khoản vay. Vì không có gì trong số này liên quan đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, nên số tiền nợ ngân hàng sẽ giống nhau, cho dù doanh nghiệp của bạn tạo ra doanh thu 10.000 đô la hay 10 tỷ đô la.

 

Chiến lược rút lui

Nếu bạn tìm kiếm nguồn vốn của nhà đầu tư, (các) nhà đầu tư tiềm năng sẽ muốn biết tất cả các tình huống có thể xảy ra mà họ có thể thoát khỏi việc quan tâm đến tài chính trong doanh nghiệp. Một khả năng bao gồm các nhà đầu tư bán lại cổ phần của họ cho công ty với giá trị được đánh giá cao tại một thời điểm trong tương lai. Những doanh nghiệp khác bao gồm nhưng không giới hạn ở việc doanh nghiệp thất bại và nhà đầu tư mất khoản đầu tư hoặc doanh nghiệp thành công đến mức phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và cổ phiếu được giao dịch công khai trên sàn giao dịch chứng khoán. Kế hoạch của nhà đầu tư sẽ nêu rõ từng khả năng có thể thấy trước để thoát ra.

Nếu bạn đang tìm kiếm một khoản vay ngân hàng, thì chiến lược rút lui là không cần thiết trừ khi bạn có kế hoạch thoát khỏi hoạt động kinh doanh trước khi hết thời hạn cho vay (mặc dù ngay từ đầu, nhiều người cho vay sẽ cảnh giác với việc cho vay trong trường hợp này) . Mặt khác, chiến lược rút lui là không cần thiết bởi vì ngân hàng chỉ có quyền lợi được giao cho doanh nghiệp trong suốt thời hạn của khoản vay. Khi hết thời hạn và khoản vay được thanh toán đầy đủ, ngân hàng không còn quan tâm đến kết quả hoạt động kinh doanh bởi vì nó đã được đền bù đầy đủ và do đó, đã thoát ra tại thời điểm đó.

 

Tóm lại

Nếu bạn vay ngân hàng hoặc hình thức nợ khác, chi phí lãi vay phải được thể hiện trong báo cáo thu nhập của bạn, trong khi khoản trả nợ gốc sẽ được thể hiện trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ của bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một khoản đầu tư hoặc tài trợ vốn cổ phần khác, thì chi phí lãi vay và trả nợ gốc sẽ bằng không.

Nguồn: Entrepreneur