Tư vấn Dịch vụ văn phòng
 
Tổng đài hỗ trợ
(08) 372 44 404

 

YBOX là gì?

YBOX = Youth (Giới Trẻ) + Box (Chiếc Hộp)

YBOX hay Youth Box là “chiếc hộp thông tin dành cho giới trẻ” với rất nhiều chuyên mục và bài viết thuộc các chủ đề Cơ hội - Học bổng - Hướng nghiệp - Khởi nghiệp - Cuộc thi - Tuyển dụng - Kinh nghiệm thành công - Đời sống sinh viên - Tin tức giảng đường…

Website: http://ybox.vn/