Nhằm tăng cường nhân sự phụ trách chuyên môn, ITP tuyển dụng nhân viên kỹ thuật điện.

Xem tiếp...

Trung tâm Dữ liệu ĐHQG-HCM tuyển dụng nhân viên Hành chính tổng hợp

Xem tiếp...

Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ĐHQG-HCM (IEC) là đơn vị triển khai trực tiếp các hoạt động hỗ trợ, xây dựng và vận hành các chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong môi trường Đại học và phục vụ cộng đồng. Trong năm 2020, IEC tuyển dụng nhiều vị trí làm việc tại môi trường khởi nghiệp năng động.

Xem tiếp...

Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ĐHQG-HCM (IEC) là đơn vị triển khai trực tiếp các hoạt động hỗ trợ, xây dựng và vận hành các chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong môi trường Đại học và phục vụ cộng đồng. Trong năm 2020, IEC tuyển dụng nhiều vị trí làm việc tại môi trường khởi nghiệp năng động.

Xem tiếp...

Hỗ trợ tuyển dụng.

Công ty Bom tuyển dụng như sau: telesales, content marketing, designer, nhân viên kinh doanh, leader marketing

Xem tiếp...

CrossTech - startup đào tạo lập trình HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ cho các bạn sinh viên, kết nối các bạn sinh viên với những anh chị Mentor nhiều năm kinh nghiệm và đồng thời kết nối các bạn sinh viên với doanh nghiệp.

CrossTech tuyển dụng: 

+ Thiết kế: 2 bạn

+ Viết bài content: 2 bạn

Xem tiếp...

Recruitment List:

1. Integrated Application Developer  (1/1/2020 - 31/3/2020, or closing ASAP)
2. Customer Success Representative  (1/1/2020 - 31/3/2020, or closing ASAP)
3. Internship program (Always open)

Xem tiếp...

Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo ĐHQG-HCM (IEC), thuộc Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG–HCM (ITP) tuyển thực tập sinh nhiều vị trí

Xem tiếp...

[Hỗ trợ tuyển dụng]

CÔNG TY BOM Software CẦN TUYỂN VỊ TRÍ CONTENT MARKETING
- Số lượng: 2

Xem tiếp...