Specialized Bicycle Components Vietnam - is looking for the "Associate Engineer" positions. The selected candidates will receive a 1-year contract and have the chance to follow a rotation program between Quality Engineering, Manufacturing Engineering, and Test lab. The best employees out of this program will receive a standard Engineer contract and join one of the 3 departments.

Xem tiếp...

DeepHub tuyển cộng tác viên gán nhãn dữ liệu cho dự án AI về âm nhạc
* Số lượng: 10 Sinh viên

Xem tiếp...

Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo ĐHQG-HCM tuyển dụng nhân viên Hành chính tổng hợp.

Xem tiếp...

Công ty iFactory đang cần tuyển dụng 2 kỹ sư lập trình .net

Xem tiếp...

Nhằm tăng cường nhân sự phụ trách chuyên môn, ITP tuyển dụng nhân viên kỹ thuật điện.

Xem tiếp...

Trung tâm Dữ liệu ĐHQG-HCM tuyển dụng nhân viên Hành chính tổng hợp

Xem tiếp...

Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ĐHQG-HCM (IEC) là đơn vị triển khai trực tiếp các hoạt động hỗ trợ, xây dựng và vận hành các chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong môi trường Đại học và phục vụ cộng đồng. Trong năm 2020, IEC tuyển dụng nhiều vị trí làm việc tại môi trường khởi nghiệp năng động.

Xem tiếp...

Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ĐHQG-HCM (IEC) là đơn vị triển khai trực tiếp các hoạt động hỗ trợ, xây dựng và vận hành các chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong môi trường Đại học và phục vụ cộng đồng. Trong năm 2020, IEC tuyển dụng nhiều vị trí làm việc tại môi trường khởi nghiệp năng động.

Xem tiếp...

Hỗ trợ tuyển dụng.

Công ty Bom tuyển dụng như sau: telesales, content marketing, designer, nhân viên kinh doanh, leader marketing

Xem tiếp...