The Forum on Innovation and Entrepreneurship: Opportunities and Development for Vietnamese and Chinese Students in the New Context” took place on June 16, 2022 at the University of Social Sciences and Humanities – Vietnam National University Ho Chi Minh City. The event was organized by the University of Social Sciences and Humanities – Vietnam National University Ho Chi Minh City in collaboration with the Consulate General of China in Ho Chi Minh City and Guangxi University for Nationalities, China in the post-COVID-19 period to promote economic and trade cooperation between the two countries and create opportunities for young people in both countries to promote innovative and creative ideas towards adapting to the pandemic.
In the context of the Covid-19 pandemic, the innovation and entrepreneurship ecosystem in Vietnam has quickly recovered and become an attractive destination for many investors. This development comes from the contributions of incubators, business promotion organizations, co-working spaces, and domestic and international organizations supporting innovative and entrepreneurial startups.
At the forum, Mr. Le Nhat Quang – Deputy Director of the Ho Chi Minh City University of Technology’s Software Technology Park (ITP) and Director of the Innovation and Entrepreneurship Center of Vietnam National University Ho Chi Minh City (IEC) presented a keynote on the role of startups and innovation in the post-Covid-19 period and discussed related issues with Chinese students.
The event focuses on various aspects such as achievements, experiences in educational innovation and entrepreneurship of colleges and universities in China and Vietnam, experts in the field of innovation and entrepreneurship, as well as businesses operating in this field.
At the event, speakers will share valuable experiences and lessons learned in the process of innovation and entrepreneurship, from ideation to product or service development. The speakers will also introduce tools and resources to support startups and newly established businesses.
The event is also an opportunity for businesses to seek new partners and customers, collaborate with universities and colleges in the field of innovation and entrepreneurship. In addition, the event provides a motivating environment for students and young people to learn more about this field and participate in entrepreneurial activities.
The organization of the “Innovation and Entrepreneurship Forum” at USSH is an important step in promoting innovation and entrepreneurship in Vietnam, contributing positively to the economic and social development of the country.

Diễn đàn “Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp: Cơ hội và sự phát triển cho sinh viên Việt Nam – Trung Quốc trong bối cảnh mới” đã diễn ra vào ngày 16.06.2022 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQG -HCM. Sự kiện này do Trường Đại học KHXH&NV ĐHQG-HCM phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM (TLSQ) và Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây, Trung Quốc tổ chức trong thời kỳ hậu COVID-19 Dự kiến ​​kết thúc mối quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hải quốc gia và tạo cơ hội cho thanh niên hai nước phát huy tính đổi mới sáng tạo, hướng đến việc phát triển ý tưởng khởi nghiệp thích ứng trong bối cảnh dịch bệnh.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam đã phục hồi nhanh chóng và trở thành điểm thu hút đối với nhiều nhà đầu tư. Sự phát triển này đến từ sự đóng góp của các cơ sở phát triển, tổ chức kết thúc kinh doanh, các tổ chức không gian làm việc chung và các tổ chức trong nước cũng như hoạt động quốc tế đã hỗ trợ khởi động sự đổi mới sáng tạo của ngành công nghiệp.

Tại diễn đàn, ông Lê Nhật Quang – Phó Giám đốc Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM (ITP), Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ĐHQG-HCM (IEC) đã trình bày tham luận về vai trò khởi động nghiệp và đổi mới sáng tạo trong thời kỳ hậu Covid-19 và trao đổi với sinh viên Trung Quốc về một số vấn đề liên quan.

Sự kiện tập trung vào nhiều khía cạnh như: thành tựu, kinh nghiệm Giáo dục đổi mới và khởi nghiệp của các trường cao đẳng, đại học tại Trung Quốc và Việt Nam, các chuyên gia trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp , cũng như các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực này.

Trong sự kiện, các diễn giả sẽ chia sẻ những kinh nghiệm và bài học quý giá về quá trình đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, từ việc xây dựng ý tưởng đến thực hiện và phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ. Diễn giả cũng sẽ giới thiệu các công cụ và nguồn lực hỗ trợ cho các nhà khởi nghiệp và doanh nghiệp mới thành lập.

Sự kiện này cũng là cơ hội để các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác tìm kiếm và khách hàng mới, hợp tác với các trường đại học và cao đẳng trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Ngoài ra, sự kiện còn cung cấp một môi trường động lực để các sinh viên và người trẻ tuổi có thể tìm hiểu thêm về lĩnh vực này và tham gia vào các hoạt động khởi nghiệp.

Tổ chức Diễn đàn “Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp” tại USSH chính là một bước tiến quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế và xã hội of the water.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *