TẦM NHÌN – SỨ MẠNG – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Đến năm 2025, Khu CNPM sẽ là hệ sinh thái khởi nghiệp kết nối toàn cầu trong lĩnh vực CNTT-TT nơi tập trung với mật độ cao các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, các doanh nghiệp khởi nghiệp ở các giai đoạn phát triển khác nhau của vòng đời khởi nghiệp trong lĩnh vực CNTT-TT và ứng dụng CNTT-TT.
  • Tạo môi trường thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo nhằm mục tiêu phát hiện, bồi dưỡng các doanh nhân khởi nghiệp trong lĩnh vực CNTT-TT, góp phần phát triển công nghiệp CNTT-TT của TP.HCM và cả nước.
  • Xây dựng Khu CNPM thành khu CNTT tập trung theo mô hình hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đầu tiên trong lòng đại học.

KHU CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM ĐHQG-HCM XEM TRỌNG:

  • Tinh thần phụng sự, chuyên nghiệp và hiệu quả trong công việc;
  • Khả năng sáng tạo các giá trị mới cho khách hàng, đối tác.