Chung kết cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp - CiC 2022"

Final of the contest "CiC 2022"