THÔNG BÁO

Về kết quả bổ nhiệm lại chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS);

Căn cứ Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS;

Căn cứ công văn số 2366/ĐHQG-TCCB ngày 31/12/2019 của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) về việc hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư tại ĐHQG-HCM;

Căn cứ Biên bản họp ngày 14/12/2023 của Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư của Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM (Khu CNPM);

Khu CNPM thông báo kết quả bổ nhiệm lại chức danh Phó Giáo sư năm 2023 như sau:

STT

Họ và tên ứng viên Chức danh đăng ký bổ nhiệm Ngành/Chuyên ngành khoa học xét bổ nhiệm Tổng số ý kiến đồng ý/ số thành viên có mặt/ tổng số thành viên Hội đồng

1

Trần Mạnh Hà Phó Giáo sư Công nghệ thông tin 05/05/05

 

Khu CNPM thông báo đến các đơn vị, tổ chức đoàn thể, ứng viên và toàn thể viên chức – người lao động (VC-NLĐ) kết quả xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 của Khu CNPM.

Mọi ý kiến góp ý của các đơn vị, cá nhân đề nghị phản ánh bằng văn bản gửi về Văn phòng Khu CNPM trước ngày 08/01/2024. Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Khu CNPM, Phòng 123, Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.

Trân trọng./.

Chi tiết: File đính kèm.245-TB-KCNPM ngay 25.12.2023 thong bao ve ket qua bo nhiem lai chuc danh giao su, pho giao su nam 2023

 

Xem thêm:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *