ITP và các startup nhận “Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM năm 2019”

ITP and startups received "HCMC Innovation Award 2019"