Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM

Celebration of the 20th anniversary of the establishment of the ITP of VNUHCM