Triển lãm sản phẩm công nghệ tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM

Exhibition of technology products at the Ho Chi Minh City Party Congress