Chương trình tọa đàm nhằm giới thiệu những gương khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các cá nhân, doanh nghiệp; đồng thời trao đổi kinh nghiệm trong quá trình khởi nghiệp, những thuận lợi, khó khăn và các giải pháp của các ngành chức năng.

Tham gia buổi tọa đàm có:

  1. Ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận
  2. Ông Lê Nhật Quang, Phó Giám đốc ITP, Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp ĐMST ĐHQG – HCM (IEC)
  3. Ông Nguyễn Thanh Hồng, Chủ tịch Hội Doanh Nhân Trẻ Ninh Thuận
  4. Ông Nguyễn Văn Thứ, Chủ tịch hội đồng Quản trị GC Food
  5. Ông Phạm Thái Long, Giám đốc HTX Dịch vụ Tổng hợp Nông nghiệp Longa

Trong buổi tọa đàm Ông Lê Nhật Quang, Phó Giám đốc ITP, Giám đốc Trung tâm IEC là một trong những khách mời của chương trình tọa đàm. Ông đã chia sẻ vai trò của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong việc thúc đẩy kinh tế địa phương; yếu tố khởi nghiệp thành công. Định hướng xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực; Năng lượng tái tạo, đi cùng với kinh tế xanh, dựa vào lợi thế về điều kiện khí hậu cũng như định hướng phát triển kinh tế của Tỉnh.

Một số hình ảnh trong buổi tọa đàm:

Tọa đàm Ninh Thuận – Thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo


Ông Lê Nhật Quang chia sẻ vai trò của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong việc thúc đẩy kinh tế địa phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *